Värit

Väreinä olen päätynyt käyttämään pigmenttejä, sekoitettuna tarpeen vaatimaan sidosaineeseen, lisäksi olen hyödyntänyt hyvälaatuisia spraymaaleja stencil-kuvia tehdessäni. Piirustuksissani olen pysynyt mustassa Talensin musteessa.

Tarkkaa analyysiä en omista teoksista värien suhteen osaa tehdä, mutta pyrin väreillä luomaan selkeää kontrastia ja yhtenäistämään kokonaisuutta.

Erityisesti mainostamatta spraymaaleina olen käyttänyt Montanan, Beltonin ja Molotowin värejä. Montanan 94 maaleista olen tykännyt tasaisen paineen vuoksi joka mahdollistaa melko rauhaisan työskentelyn erityisesti stencil-kuvien kanssa, joissa liian kova paine tunkee muuten leikatun kuvan reunojen alle. Toisaalta ekspres- siivisempään värittelyyn kovapaineiset Molotowit soveltuvat paremmin.